Betonarna

Sredi leta 2014 smo investirali v nakup betonarne, ki je za nas izjemnega pomena. Betonarna Beton Gradnje Boštanj, se nahaja v neposredni bližini hidroelektrarne Boštanj, torej v neposredni bližini sedeža podjetja.

Betonarna HB 2000 ima kapaciteto mešalca 2m3 in lahko meša 50-60 m3/h

BETONARNA: +386 (0) 31 612 999 Ratko Košar

GSM: +386 (0) 31 612 752 Uroš Povše

GSM: +386 (0) 51 612 752 Jernej Povše

Reference:

  • Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice
  • Telovadnica OŠ Šentjanž
  • Preventivni center v ZD Sevnica
  • Trgovski objekt Lidl Sevnica
  • Most Krško

betonarna