Predstavitev

BETONARNA

Sredi leta 2014 smo investirali v nakup betonarne, ki je za nas izjemnega pomena. Betonarna Beton Gradnje Boštanj, se nahaja v neposredni bližini hidroelektrarne Boštanj, torej v neposredni bližini sedeža podjetja.

Reference, ki zadevajo zgolj dobavo betona:

  • Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice
  • Telovadnica OŠ Šentjanž
  • Preventivni center v ZD Sevnica
  • Trgovski objekt Lidl Sevnica