Ceste

V podjetju GRADNJE imamo reference in znanja na področji izgradnje cest.

V preteklih letih smo gradili tako državne kot občinske ceste pred vsem na Dolenjskem in v Posavju.

Prav tako smo zgradili več majnših mostov, trenutno pa sodelujemo pri graditvi mostu čez reko Savo v Krškem.