Predstavitev

KAMNOLOMI

V lasti imamo tudi dva kamnoloma, iz katerih pridobivamo mineralno surovino. Prvi, večji se nahaja v Zavratcu in zanj imamo tudi podeljeno koncesijsko pogodbo o  . Drugi, manjši kamnolom pa se nahaja v Trnovcu pri Zabukovju. Oba kamnoloma sta v občini Sevnica.

Na tem mestu je potrebno omeniti tudi okoljevarstveno dovoljenje izdano z strani Ministrstva za okolje, ki ga imamo za predelavo odpadkov. Dovoljenje smo pridobili leta 2010 in je v veljavi vse do leta 2020. S tem naše podjetje poskrbi, da ves izkopani material, ki nastane na gradbiščih  predelamo in ga vgradimo nazaj.