Predstavitev

PREDSTAVITEV

Podjetje Gradnje d.o.o. Boštanj je srednje veliko družinsko podjetje, v lasti družine Povše, ki je bilo ustanovljeno leta 1991. Na samem začetku je šlo predvsem za avtoprevozniška dela, vendar pa se je kasneje pričelo zaradi obilice dela, dokupovati gradbene stroje in tovorna vozila ter dodatno zaposlovati ljudi. Danes zaposlujemo 60 ljudi od tega razpolagamo tudi z visoko kvalificiranim kadrom, saj imamo v operativi zaposlenih 5 visoko izobraženih oseb. Prav tako kot se je podjetje iz leta v leto širilo na področju zaposlovanja se je širilo tudi na področju dela. Zaradi vedno večjega obsega dela in s tem tudi pridobivanja referenčnih objektov smo se leta 1998 prvič pojavili tudi na državni ravni, saj smo preko javnega razpisa pridobili projekt Modernizacija ceste Sopota. S tem se nam je odprla pot do pridobivanja dela tako na občinski kot tudi na državni ravni.

Danes imamo za seboj številne uspešno zaključene objekte oz. gradbišča. V podjetju Gradnje d.o.o. Boštanj ter Povše Marinka s.p. je redno zaposlenih več kot 60 ljudi. Podjetje ima v povprečju 5 mio letnih prihodkov.

Podjetje razpolaga z obsežnim in sodobnim strojnim parkom, ki omogoča hkratno izvajanje večjega števila projektov. V 25-letnem obdobju razvoja in povečevanja obsega proizvodnje je podjetje pridobilo tudi sodobno poslovno stavbo in delavnice.

Podjetje pa ni bilo uspešno zgolj na področju dela v sami panogi temveč tudi s pridobivanjem certifikatov. Decembra 2005 smo uspešno pridobili certifikat ISO 9001/2008, ki ga vsako leto uspešno obnavljamo, kajti stremimo k nenehnemu izboljšanju sistema vodenja kakovosti po zahtevah omenjenega certifikata.