Poslanstvo in Vizija

POSLANSTVO

V podjetju se je z leti izoblikovala ekipa strokovnih, delavnih in zanesljivih ljudi, ki zagotavlja svojim kupcem celovite in kakovostne storitve na področju visokih, nizkih in cestnih gradenj, gradenj vodovodov in kanalizacij, komunalnih ureditev, gradbenih del pri temeljenju visokih gradenj ter ureditev okolice stavb. Imamo tudi lastno proizvodnjo betona ter proizvodnjo in predelavo mineralnih surovin.

Podlaga za uspešno in dolgoročno sodelovanje s poslovnimi partnerji so ustrezna kadrovska zasedenost, prostorska definiranost, opremljenost z vso potrebno mehanizacijo ter upoštevanje standarda kakovosti ISO 9001. Sposobnost prilagajanja in hitra odzivnost pa omogočata premagovanje in obvladovanje vedno novih tržnih in zakonodajnih zahtev.

 

VIZIJA

Postati želimo eno najkvalitetnejših in največjih podjetij za nizke gradnje v Posavju. Želimo nadaljevati in razširjati dejavnost nizkih gradenj, proizvodnjo betona ter mineralnih surovin, s katero se ukvarja že tretja generacija v družini. Svojo dejavnost želimo širiti tudi v izdelavo betonskih gradbenih elementov in cementnih izdelkov.

S prenosom znanja in izkušenj od starega očeta na sina in vnuke hočemo s svojimi zaposlenimi, poslovnimi partnerji in okoljem, v katerem delujemo, razvijati dolgoročne in zanesljive odnose, ki bodo podkrepljeni s kakovostjo, strokovnostjo in zanesljivostjo.