Zgodovina

Podjetje GRADNJE d.o.o. Boštanj je podjetje z 22-letno tradicijo in je podjetje, ki se v panogi  slovenskega gradbeništva vedno bolj uveljavlja. Gre za družinsko podjetje in trenutno podjetje prevzema druga generacija družine Povše.

Ustanovljeno je bilo leta 1991, takrat pod roko Franca Povše, ki je svojo navdušenost nad gradbeništvom podedoval po svojem očetu, ki je bil dolgoletni direktor Cestnega podjetja Novo mesto: enota Posavje.

Na samem začetku je šlo predvsem za avtoprevozniška dela, vendar pa se je kasneje pričelo zaradi obilice dela, dokupovati gradbene stroje in tovorna vozila ter dodatno zaposlovati ljudi. Danes zaposlujemo 60 ljudi od tega razpolagamo tudi z visoko kvalificiranim kadrom, saj imamo v operativi zaposlenih 5 visoko izobraženih oseb. Prav tako kot se je podjetje iz leta v leto širilo na področju zaposlovanja se je širilo tudi na področju dela. Zaradi vedno večjega obsega dela in s tem tudi pridobivanja referenčnih objektov smo se leta 1998 prvič pojavili tudi na državni ravni, saj smo preko javnega razpisa pridobili projekt Modernizacija ceste Sopota. S tem se nam je odprla pot do pridobivanja dela tako na občinski kot tudi na državni ravni. Danes imamo za seboj številne uspešno zaključene objekte oz. gradbišča. Naše najpomembnejše reference so: Ureditev ceste skozi Radeče, Zemeljska dela na letališču Cerklje ob Krki, Obvoznica Krško I in II. Hkrati je pomembno poudariti, da imamo od leta 2002 koncesijo za redno vzdrževanje občinskih cest, kar pomeni, da pozimi in poleti v občini Sevnica vzdržujemo 130 km cest.

Podjetje pa ni bilo uspešno zgolj na področju dela v sami panogi temveč tudi s pridobivanjem certifikatov. Decembra 2005 smo uspešno pridobili certifikat ISO 9001/2008, ki ga vsako leto uspešno obnavljamo, kajti stremimo k nenehnemu izboljšanju sistema vodenja kakovosti po zahtevah omenjenega certifikata.

Hkrati smo leta 2010 s strani Ministrstva za okolje pridobili dovoljenje za predelavo odpadkov. S tem poskrbimo, da ves izkopan material, ki nastane na gradbišču predelamo in vgrajujemo nazaj. Poleg tega imamo v lasti tudi dva kamnoloma iz katerih pridobivamo mineralne surovine – gramoz.

Vse dejavnosti našega podjetja so usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj naših naročnikov. Pri tem stremimo k stalnem izboljševanju poslovnih procesov z vodenjem integriranega sistema kakovosti. Tako želimo dolgoročno izpolnjevati zahteve in povečevati zadovoljstvo. Dosegati želimo poslovne rezultate, ki večajo zaupanje zaposlenih v podjetje, njihovo zadovoljstvo in ugled v javnosti.